VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-01-2020 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Evert Bunt
1
0
0
2
0
0
0
2
0
4
3
5
8
6
1
0
2
Algemene bijlage
GEANONIMISEERD 200130 Motie CDA Heemstede vuurwerkvrij VERWORPEN (pdf, 343,13 KB)
GEANONIMISEERD 201029 Motie CDA kwaliteit bestuur VERWORPEN (pdf, 234,73 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage