VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 06-11-2020 12:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Evert Bunt
1
2
6
4
3
0
13
0
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage