VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 07-12-2020 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Christine Madern
1
1
0
13
0
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage