VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 15-03-2021 19:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Evert Bunt
1
1
6
Algemene bijlage
ANONIEM 20210315 Raadsbesluit GETEKEND openbaar maken verslag van bevindingen en bijlagen nav cie RUI 11 feb 2021 (pdf, 2,27 MB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage