VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 18-02-2021 20:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Evert Bunt
1
1
3
0
Voorzitter: Annelies van der Have
7
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
6
0
4
0
1
0
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage