VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 24-06-2021 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Evert Bunt
1
6
0
0
5
4
5
2
3
8
3
0
19
5
3
3
3
4
2
3
2
0
0
9
1
0
Algemene bijlage
ANONIEM 20210624 RB Bestemmingsreserve corona en raming uitgaven bestemmingsreserve corona GETEKEND (pdf, 2,82 MB)
ANONIEM RB 20210624 Aanvullend besluit advies Commissariaat voor de Media representativiteit PBO (pdf, 657,89 KB)
ANONIEM RB 20210624 Vaststellen jaarstukken 2020 gemeente Heemstede (pdf, 886,38 KB)
ANONIEM RB 20210624 Convenant governance samenwerking Zuid-Kennemerland (pdf, 2,59 MB)
ANONIEM RB 20210624 Intrekken Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Heemstede 2015 (pdf, 594,75 KB)
ANONIEM RB 20210624 Ontwerpbegroting 2022 Participatiebedrijf (pdf, 1,50 MB)
ANONIEM RB 20210624 Ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen (pdf, 2,74 MB)
ANONIEM RB 20210624 Overeenkomst komgrens Cruquiusweg (N201) (pdf, 1,63 MB)
ANONIEM RB 20210624 Participatieplan zon op parkeerterrein sportpark Groenendaal (pdf, 1,31 MB)
ANONIEM RB 20210624 Vaststellen Verordening Starterslening gemeente Heemstede 2021 (pdf, 1,02 MB)
ANONIEM RB 20210624 Verstedelijkingsstrategie Metropoolregio Amsterdam (pdf, 3,43 MB)
ANONIEM RB 20210624 Voorstel uitvoering geven aan twee aangenomen moties m.b.t. afval (pdf, 4,22 MB)
ANONIEM RB 20210624 Voorstel voor verduurzamen eigen gebouwen jaarschijf 2021 (pdf, 2,49 MB)
ANONIEM RB20210624 Jaarstukken 2020 en begroting 2022 Omgevingsdienst IJmond (pdf, 1,40 MB)
ANONIEM RB20210624 Jaarverslag 2020 en Begroting 2022 GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (pdf, 2,77 MB)
ANONIEM RB20210624 Voorjaarsnota 2021 (pdf, 436,43 KB)
ANONIEM RB20210624 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Zuid- (pdf, 994,87 KB)
210624 Motie GL voor behoud van het voormalig postkantoor aan de Binnenweg AANGENOMEN geanonimiseerd (pdf, 234,49 KB)
210624 Motie HBB CDA VVD Witte Olifant AANGENOMEN geanonimiseerd (pdf, 111,84 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage