VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 24-06-2021 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Christine Madern
1
6
0
0
5
5
6
3
4
9
4
0
20
6
4
4
4
5
3
4
3
1
0
9
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage