VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-03-2021 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Evert Bunt
1
0
4
3
0
0
7
Voorzitter: Annelies van der Have
6
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
6
4
1
0
0
1
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage