VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-11-2021 20:00 uur


Raadzaal
1
1
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Evert Bunt
20:00-20:05 0
20:05-20:15 0
20:15-20:20 1
20:20-20:40 0
0
20:40-21:10 2
Voorzitter: Annelies van der Have
21:10-21:30 8
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
21:30-21:45 0
4
4
6
2
2
21
2
0
21:45-21:55 1
21:55-22:05 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage