VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-05-2021 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Evert Bunt
1
0
0
0
Voorzitter: Annelies van der Have
11
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
5
0
2
10
6
5
0
1
0
0
1
0
1
Voorzitter: Annelies van der Have
0
Algemene bijlage
ANONIEM RB 20210527 Benoemen burgerlid voor de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit gemeente (pdf, 730,54 KB)
ANONIEM RB 20210527 Instemmen met de Regionale Energiestrategie 1.0 Noord-Holland Zuid (pdf, 5,34 MB)
ANONIEM RB 20210527 Kader voor de ambtelijke samenwerking Heemstede - Bloemendaal (pdf, 3,39 MB)
ANONIEM RB 20210527 Ontwerp Jaarverslag 2020 en ontwerp Programmabegroting 2022-2025 VRK (pdf, 949,03 KB)
ANONIEM RB 20210527 Vaststellen Afvalstoffenverordening Heemstede 2021 (pdf, 1,94 MB)
ANONIEM RB 20210527 Verlenging ontheffing vereiste van ingezetenschap wethouder (pdf, 810,03 KB)
ANONIEM RB 20210527 Wijziging Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs (pdf, 1,14 MB)
ANONIEM RB 20210527 Zienswijze ontwerpbegroting 2022 GR Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (pdf, 1,14 MB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage