VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-05-2021 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Christine Madern
1
0
0
0
Voorzitter: Michel Radix
12
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
6
0
3
11
7
6
0
2
0
0
2
0
1
Voorzitter: Michel Radix
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage