VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 28-10-2021 20:00 uur


Raadzaal
1
0
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Evert Bunt
2
0
0
0
9
0
3
6
0
1
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage