VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-09-2021 20:00 uur


Raadzaal
1
0
1
1
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
1
0
9
3
0
3
5
2
2
0
10
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage