VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-09-2021 20:00 uur


Raadzaal
1
0
1
1
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
1
0
9
3
0
3
5
2
2
0
10
1
1
0
Algemene bijlage
ANONIEM RB 20210930 Benoemen lid raad van toezicht STOPOZ (pdf, 985,92 KB)
ANONIEM RB 20210930 Nota verbonden partijen 2021 gemeente Heemstede (pdf, 2,20 MB)
ANONIEM RB 20210930 Regiovisie jeugdhulp Zuid-Kennemerland en IJmond (pdf, 1,44 MB)
ANONIEM RB 20210930 Wijziging kapitaalstructuur Meerlanden Holding NV (pdf, 6,12 MB)
ANONIEM RB 20210930 Aanwijzing griffier (pdf, 557,11 KB)
ANONIEM RB 20210930 Verklaring van geen bedenkingen Sanitaire voorziening Haven van Heemstede (pdf, 1,19 MB)
ANONIEM RB20210930 Verduurzamen eigen gebouwen (pdf, 2,59 MB)
GEANONIMISEERD 210930 VERWORPEN Motie CDA Heemstede vuurwerkvrij (pdf, 2,17 MB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage