VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 21-04-2022 20:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Christine Madern
20:00-20:01 0
20:01-20:05 1
20:05-20:20 1
0
20:20-20:40 5
20:40-21:00 7
0
0
21:00-21:10 0
21:10-21:20 1
21:20-21:30 1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage