VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 24-11-2022 20:00 uur


Raadzaal
1
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Evert Bunt
20:00-20:01 0
20:01-20:10 0
20:10-20:15 0
20:15-20:20 5
20:20-20:35 2
0
20:35-21:20 3
1
21:20-21:35 3
0
21:35-21:50 2
21:50-22:05 11
Voorzitter: Annelies van der Have
22:05-22:20 1
0
1
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
22:20-22:30 0
22:30-22:35 12
22:35-22:45 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage