VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-01-2022 20:00 uur


Raadzaal
1
0
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Evert Bunt
20:00-20:01 0
20:01-20:06 0
20:06-20:10 3
20:10-20:25 2
0
20:25-20:55 2
20:55-20:56 0
Voorzitter: Annelies van der Have
20:56-21:26 3
21:26-21:35 0
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
21:35-22:05 4
22:05-22:35 12
1
22:35-22:45 0
4
3
12
2
3
1
4
0
22:45-22:50 1
22:50-22:55 0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage