VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 29-09-2022 20:00 uur


Raadzaal
1
0
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Evert Bunt
20:00-20:01 0
20:01-20:06 0
20:06-20:10 1
20:10-20:15 1
20:15-20:30 1
0
20:30-21:00 3
21:30-22:00 4
21:00-21:30 4
22:00-22:05 0
6
1
0
22:05-22:15 0
22:15-22:25 0
22:25-22:30 32
22:30-22:40 0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage