VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 03-03-2022 20:00 uur


Raadzaal
1
0
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Evert Bunt
20:00-20:01 0
20:01-20:05 4
20:05-20:20 2
2
2
0
20:20-20:50 4
20:50-21:20 4
21:20-21:35 5
21:35-21:50 3
21:50-21:55 0
3
3
1
0
21:55-22:00 1
22:00-22:05 0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage