VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-03-2022 20:00 uur


Raadzaal
1
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Raadsgriffier Evert Bunt
0
2
31
0
0
Algemene bijlage
Voorlopige raadsagenda 30 maart 2022 (pdf, 36,19 KB)
Gewijzigde Voorlopige raadsagenda 30 maart 2022 (pdf, 42,50 KB)
2e Gewijzigde Voorlopige raadsagenda 30 maart 2022 (pdf, 42,02 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage