VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 26-01-2023 20:00 uur


Raadzaal
1
0
Griffier: Raadsgriffier Evert Bunt
1
1
1
0
3
0
3
0
0
9
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage