VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 08-06-2023 20:00 uur


Raadzaal
1
1
0
1
0
0
5
11
5
0
3
5
5
10
9
3
6
0
2
1
0
17
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage