VergaderingVergadering van Raadsdiscussie
Datum: 19-09-2019 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: Burgemeester Astrid Nienhuis
Griffier: Commissiegriffier Frank Wilschut
1
1
0
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage