Aik Kramer

Sprekers fragmenten:

Begrotingsraad 05 november 2021 12:00 uur

Commissie Samenleving 08 september 2020 20:00 uur

Raadsdiscussie 10 maart 2020 20:00 uur

Gemeenteraad 30 januari 2020 20:00 uur

Raadsdiscussie 03 juli 2019 20:00 uur

Gemeenteraad 27 juni 2019 20:00 uur