Astrid Nienhuis

Astrid Nienhuis

Nevenfuncties Functie gebonden

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).
 • Lid Bestuurscommissie Openbare Veiligheid, VRK, portefeuillehouder Waterveiligheid
 • Voorzitter veiligheidsdriehoek (burgemeesters, politie, justitie) basisteam Kennemerkust (Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede)
 • Lid Raad van Advies Beter Business
 • Lid Raad van Toezicht Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RCP)
 • Beschermvrouw Koninklijke Roei en Zeilvereniging (KRZV) ‘Het Spaarne’ Heemstede
 • Beschermvrouw woongroep Beschermd Wonen Heemstede
 • Beschermvrouw Heemsteedse Reddingsbrigade (HRB)
 • Beschermvrouw van Woongroep Overstap
 • Beschermvrouw GSV, Gymnastiek en Sportvereniging Heemstede
 • Lid van Comité van Aanbeveling Stichting de Vrolijke Noot

Overige

 • Lid selectiecommissie PS Waterschappen VVD