Carmen van der Hoff

Carmen van der Hoff

Juridisch adviseur Logius, Ministerie van Binnenlandse Zaken (bezoldigd)

Lid ledenraad Amnesty International (onbezoldigd)

Lid bestuur Stichting Epicura (onbezoldigd)

Lid werkgroep duurzaamheid Heemstede (onbezoldigd)

Klimaat coach (onbezoldigd)