Carmen van der Hoff

Carmen van der Hoff

Juridisch adviseur Logius, Ministerie van Binnenlandse Zaken (bezoldigd)

Lid ledenraad Amnesty International (onbezoldigd)

Lid bestuur Stichting Epicura (onbezoldigd)

Klimaat coach (onbezoldigd)