College van Burgemeester en Wethouders

College van Burgemeester en Wethouders

Contact informatie

Contact informatie:

Telefoon: 14 023

Het college van burgemeester en wethouders bestuurt de gemeente en legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. Elke wethouder heeft een eigen taakgebied.

Het college van B&W vergadert in principe elke dinsdag. 

Hier vindt u het collegeakkoord.

 

Leden