Griffie

Naam: Griffie

griffie@heemstede.nl

De griffie ondersteunt de raadsleden bij hun werk. Zo zorgt de griffie voor alle agenda's, de vergaderstukken en helpt de griffie raadsleden bij het indienen van moties, amendementen en vragen. De raadsgriffier staat aan het hoofd van de griffie en is altijd aanwezig bij de raadsvergaderingen. De commissiegriffiers zijn aanwezig bij de commissievergaderingen. Inwoners kunnen zich bij de griffie melden met vragen aan en berichten voor de gemeenteraad. 

Contact

Telefoon: (023) 548 56 46