Nicole Mulder

Nicole Mulder

Bestuurlijke en nevenfuncties:

  • Commissaris bij de Raad van Commissarissen van BOEi (bezoldigd)
  • Ambassadeur Dutch Dream Foundation (onbezoldigd)
  • Lid Raad van Toezicht Cruquiusmuseum (onbezoldigd)