Rekenkamer

Rekenkamer

Contact informatie

De lokale Rekenkamer is onafhankelijk en ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. De Rekenkamer onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en of het het gewenste effect heeft gehad. Ze kijkt ook of het geld goed besteed is en geeft advies voor verbeteringen. Voorbeeld zijn het onderzoek naar het sportbeleid, naar burgerparticipatie en naar de samenwerking met andere gemeenten.

Leden