College van Burgemeester en Wethouders

Naam: College van Burgemeester en Wethouders

Het college van burgemeester en wethouders bestuurt de gemeente en legt hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. Elke wethouder heeft een eigen taakgebied.

Het college van B&W vergadert in principe elke dinsdag. 

U kunt de vergaderingen van het college van B&W hier vinden: https://gemeentebestuur.heemstede.nl/Vergaderingen/College-van-Burgemeester-en-Wethouders/

 

 

Contact

Telefoon: 14 023