Bestuurlijke informatie gemeente Heemstede

Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten


De gemeenteraad van Heemstede bestaat uit 21 leden. De burgemeester is de voorzitter. De raadsgriffier ondersteunt en adviseert de gemeenteraad.

Vergaderingen
De gemeenteraad vergadert 1 x per maand, meestal op de laatste donderdag van de maand. De raadsvergaderingen worden voorbereid in 3 commissievergaderingen. De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. De agenda's worden aangekondigd via de vergaderkalender, Twitter en HeemstedeNieuws in weekblad de Heemsteder.

Raadscommissies
In de raadscommissies worden besluiten van de raad voorbereid. Er zijn drie commissies. Elke commissie vergadert 1 x per maand.

  • Samenleving (sociaal domein, onderwijs, cultuur, veiligheid en sport)
  • Middelen  (financiën, bestuur, juridische zaken)
  • Ruimte (bouwplannen, verkeer, afval, groen en milieu)

 

Heeft u een idee voor Heemstede? Of maakt u zich ergens zorgen over?
Dan kunt u inspreken over alle onderwerpen die op de agenda staan en overandere onderwerpen die met de commissie te maken hebben. Maakt u hier graag gebruik van? Meld u zich dan van tevoren aan en mail naar griffie@heemstede.nl of bel (023) 548 56 46.

Vergaderingen