Bestuurlijke informatie gemeente Heemstede

Uitzending


Quick Scan Lokale Democratie

Inwoners, ondernemers, raadsleden, collegeleden en ambtenaren: samen maken wij Heemstede! Samen zijn we ook aan zet om als Heemstede door te ontwikkelen en te groeien. Wat vindt u bijvoorbeeld van de manier waarop we in Heemstede met elkaar komen tot besluiten? Is dat duidelijk? Vindt u dat inwoners en ondernemers voldoende kunnen meedenken of mee praten als zij dat willen? Wordt u geïnformeerd? Deze en andere vragen stellen we in een quick scan (vragenlijst) over de lokale democratie. Vult u de vragenlijst ook in? We stellen uw mening zeer op prijs!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digitaal vergaderen
De vergaderingen van de gemeenteraad (commissies en raadsvergaderingen) vinden digitaal plaats. U kunt ze online volgen op deze site.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De gemeenteraad van Heemstede bestaat uit 21 leden. De burgemeester is de voorzitter. De raadsgriffier ondersteunt en adviseert de gemeenteraad.

Vergaderingen
De gemeenteraad vergadert 1 x per maand, meestal op de laatste donderdag van de maand. De raadsvergaderingen worden voorbereid in 3 commissievergaderingen. De raads- en commissievergaderingen zijn openbaar. De agenda's worden aangekondigd via de vergaderkalender, Twitter en HeemstedeNieuws in weekblad de Heemsteder.

Raadscommissies
In de raadscommissies worden besluiten van de raad voorbereid. Er zijn drie commissies. Elke commissie vergadert 1 x per maand.

  • Samenleving (sociaal domein, onderwijs, cultuur, veiligheid en sport)
  • Middelen  (financiën, bestuur, juridische zaken)
  • Ruimte (bouwplannen, verkeer, afval, groen en milieu)

Inspreken tijdens de commissievergadering
Tijdens de commissievergadering kunt u inspreken over alle onderwerpen op de agenda en over andere onderwerpen die met de commissie te maken hebben.
Aanmelden voor inspreken commissievergadering: Stuur een e-mail naar griffie@heemstede.nl of bel (023) 548 56 46.  

Idee of initiatief?
Heeft u een idee of initiatief voor Heemstede? Meld het hier.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

vergroten verkleinen laden...
 

Vergaderingen

Activiteiten kalender

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo
1 februari 2021, er zijn geen activiteiten 2 februari 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 3 februari 2021, er zijn geen activiteiten 4 februari 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 5 februari 2021, er zijn geen activiteiten 6 februari 2021, er zijn geen activiteiten 7 februari 2021, er zijn geen activiteiten
8 februari 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 9 februari 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 10 februari 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 11 februari 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 12 februari 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 13 februari 2021, er zijn geen activiteiten 14 februari 2021, er zijn geen activiteiten
15 februari 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 16 februari 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 17 februari 2021, er zijn geen activiteiten 18 februari 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 19 februari 2021, er zijn geen activiteiten 20 februari 2021, er zijn geen activiteiten 21 februari 2021, er zijn geen activiteiten
22 februari 2021, er zijn geen activiteiten 23 februari 2021, er zijn geen activiteiten 24 februari 2021, er zijn geen activiteiten 25 februari 2021, er zijn geen activiteiten Vandaag, 26 februari 2021, er zijn geen activiteiten 27 februari 2021, er zijn geen activiteiten 28 februari 2021, er zijn geen activiteiten