Astrid Nienhuis

Naam: Astrid Nienhuis

Voorzitter, Gemeenteraad
Burgemeester, College van Burgemeester en Wethouders
Voorzitter, Presidium
Voorzitter, Agendacommissie
bestuurssecretariaat@heemstede.nl
Voorzitter Bekijk pagina

Algemeen

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid (o.a. informatieveiligheid & cyberweerbaarheid)
 • Coördinatie regionale samenwerking
 • Integrale handhaving
 • Integriteit
 • Dierenwelzijn
 • Herdenken en vieren
 • Bestuurs- en juridische zaken

 

Mail: bestuurssecretariaat@heemstede.nl 

Nevenfuncties

Functie gebonden

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)
 • Bestuurscommissie Openbare Veiligheid, VRK, portefeuillehouder Waterveiligheid en Informatievoorziening
 • Voorzitter veiligheidsdriehoek (burgemeesters, politie, justitie) basisteam Kennemerkust (Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede)
 • Lid van de Commissie Informatiesamenleving van de VNG
 • Lid van de Waarderingskamer, op voordracht van de VNG
 • Lid Raad van Toezicht Platform Veilig Ondernemen (PVO) Noord-Holland
 • Lid Raad van Advies Beter Business
 • Beschermvrouw Koninklijke Roei en Zeilvereniging (KRZV) ‘Het Spaarne’ Heemstede
 • Beschermvrouw woongroep Beschermd Wonen Heemstede
 • Beschermvrouw Heemsteedse Reddingsbrigade (HRB)
 • Beschermvrouw van Woongroep Overstap 
 • Beschermvrouw GSV, Gymnastiek en Sportvereniging Heemstede
 • Lid van Comité van Aanbeveling Stichting de Vrolijke Noot

 Overige

 • Lid selectiecommissie PS Waterschappen VVD

 

Functie historie

Heden

 • Actieve functie Voorzitter, Gemeenteraad
 • Actieve functie Burgemeester, College van Burgemeester en Wethouders
 • Actieve functie Voorzitter, Presidium
 • Actieve functie Voorzitter, Agendacommissie
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens