Astrid Nienhuis

Naam: Astrid Nienhuis

College van Burgemeester en Wethouders Burgemeester Bekijk pagina

Algemeen

Portefeuille

Algemene bestuurszaken en beleidscoördinatie, automatisering, facilitaire zaken, internationale contacten, openbare orde en veiligheid, personeelszaken en organisatie, publiekszaken en communicatie en regionale samenwerking.

 

Telefoon: 14 023

Nevenfuncties

Nevenfuncties Functie gebonden

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).
 • Lid Bestuurscommissie Openbare Veiligheid, VRK, portefeuillehouder Waterveiligheid
 • Voorzitter veiligheidsdriehoek (burgemeesters, politie, justitie) basisteam Kennemerkust (Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede)
 • Lid Raad van Advies Beter Business
 • Lid Raad van Toezicht Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RCP)
 • Beschermvrouw Koninklijke Roei en Zeilvereniging (KRZV) ‘Het Spaarne’ Heemstede
 • Beschermvrouw woongroep Beschermd Wonen Heemstede
 • Beschermvrouw Heemsteedse Reddingsbrigade (HRB)
 • Beschermvrouw van Woongroep Overstap
 • Beschermvrouw GSV, Gymnastiek en Sportvereniging Heemstede
 • Lid van Comité van Aanbeveling Stichting de Vrolijke Noot

Overige

 • Lid selectiecommissie PS Waterschappen VVD

Functie historie

Heden

 • Actieve functie Burgemeester, College van Burgemeester en Wethouders
 • Actieve functie Voorzitter, Gemeenteraad
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens