Astrid Nienhuis

Naam: Astrid Nienhuis

Burgemeester Bekijk pagina

Algemeen

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Integrale handhaving
 • Integriteit
 • Algemene en juridische zaken
 • Regionale samenwerking (regie) 

Telefoon: 023-5485851

Nevenfuncties

Nevenfuncties Functie gebonden

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).
 • Lid Bestuurscommissie Openbare Veiligheid, VRK, portefeuillehouder Waterveiligheid
 • Voorzitter veiligheidsdriehoek (burgemeesters, politie, justitie) basisteam Kennemerkust (Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede)
 • Lid Raad van Advies Beter Business
 • Lid Raad van Toezicht Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RCP)
 • Beschermvrouw Koninklijke Roei en Zeilvereniging (KRZV) ‘Het Spaarne’ Heemstede
 • Beschermvrouw woongroep Beschermd Wonen Heemstede
 • Beschermvrouw Heemsteedse Reddingsbrigade (HRB)
 • Beschermvrouw van Woongroep Overstap
 • Beschermvrouw GSV, Gymnastiek en Sportvereniging Heemstede
 • Lid van Comité van Aanbeveling Stichting de Vrolijke Noot

Overige

 • Lid selectiecommissie PS Waterschappen VVD

Functie historie

Heden

 • Actieve functie Burgemeester, College van Burgemeester en Wethouders
 • Actieve functie Voorzitter, Gemeenteraad
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens