Rekenkamer

De lokale Rekenkamer is onafhankelijk en ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. De Rekenkamer onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en of het het gewenste effect heeft gehad. Ze kijkt ook of het geld goed is uitgegeven en geeft advies voor verbeteringen. Voorbeelden zijn het onderzoek naar de sturing op duurzaamheidsdoelstellingen, de ICT samenwerking tussen Heemstede en Bloemendaal en burgerparticipatie .

Samenstelling

  • Dhr. Appelman (voorzitter)
  • Mw. Richters (secretaris)
  • Dhr. Crul (lid)

Onderzoek

Jaarverslagen

Eerdere onderzoeken en jaarverslagen

Achtergrondinformatie

Onderzoeksprotocol
Verordening en vergoedingen Rekenkamer Heemstede 

Contact

Mw. Richters (secretaris) - Postbus 352, 2100 AJ Heemstede of per e-mail: rekenkamer@heemstede.nl