Organisatie

Spring naar

Leden

Bestuur & Organisatie

Gemeenteraad

Gemeenteraad
23 leden, 21 zetels

College van Burgemeester en Wethouders

College van Burgemeester en Wethouders
6 leden

Griffie

Griffie
5 leden

Fracties

Fractie VVD

Fractie VVD
5 leden, 5 zetels

Fractie Heemsteeds Burger Belang

Fractie Heemsteeds Burger Belang
5 leden, 5 zetels

Fractie D66

Fractie D66
4 leden, 4 zetels

Fractie GroenLinks

Fractie GroenLinks
3 leden, 3 zetels

Fractie CDA

Fractie CDA
2 leden, 2 zetels

Fractie PvdA

Fractie PvdA
2 leden, 2 zetels

Commissies

Commissie Samenleving

Commissie Samenleving
10 leden, 9 zetels

Commissie Middelen

Commissie Middelen
10 leden, 9 zetels

Commissie Ruimte

Commissie Ruimte
10 leden, 9 zetels

Auditcommissie

Auditcommissie
3 leden, 3 zetels
Ophalen gegevens

Historie

Bestuur & Organisatie

Fracties

Commissies

Ophalen gegevens