Gemeentebestuur

Periode

Huidig

Bestuur & Organisatie

Gemeenteraad

20 zetels
Bekijk pagina
Leden van Gemeenteraad
 1. Astrid Nienhuis Voorzitter
  Foto van Astrid Nienhuis
 2. Evert Bunt Griffier vanaf 09-01-2023
  Foto van Evert Bunt
 3. Anne-Marie Apswoude Raadslid
  Foto van Anne-Marie Apswoude
 4. Lusine Bakhshyan Raadslid
  Foto van Lusine Bakhshyan
 5. Oscar Boeder Raadslid
  Foto van Oscar Boeder
 6. Hans Boudewijn Raadslid
  Foto van Hans Boudewijn
 7. Marloes Derks Raadslid
  Foto van Marloes Derks
 8. Jan Duinker Raadslid
  Foto van Jan Duinker
 9. Baris Efe Raadslid vanaf 08-06-2023
  Foto van Baris Efe
 10. Thera van der Heijden Raadslid
  Foto van Thera van der Heijden
 11. Paul Nielen Raadslid
  Foto van Paul Nielen
 12. Romée Pameijer Raadslid
  Foto van Romée Pameijer
 13. Ems Post-van Zon Raadslid
  Foto van Ems Post-van Zon
 14. Antoine Rocourt Raadslid
  Foto van Antoine Rocourt
 15. Vanessa Storm van 's Gravesande-Penn Raadslid
  Foto van Vanessa Storm van 's Gravesande-Penn
 16. Jan Verhagen Raadslid
  Foto van Jan Verhagen
 17. Bram Verrips Raadslid vanaf 14-07-2023
  Foto van Bram Verrips
 18. Celmo Vidal Queta Raadslid
  Foto van Celmo Vidal Queta
 19. Sjors van der Weijden Raadslid
  Foto van Sjors van der Weijden
 20. John Wulfers Raadslid
  Foto van John Wulfers
 21. Peter Zoetemeijer Raadslid
  Foto van Peter Zoetemeijer
 22. Tobias Zwijnenburg Raadslid
  Foto van Tobias Zwijnenburg

College van Burgemeester en Wethouders

Bekijk pagina
Leden van College van Burgemeester en Wethouders
 1. Astrid Nienhuis Burgemeester
  Foto van Astrid Nienhuis
 2. Dr. Eveline Stam Wethouder (1e loco)
  Foto van Dr. Eveline Stam
 3. Anneke Grummel Wethouder (2e loco)
  Foto van Anneke Grummel
 4. Arianne de Wit-van der Linden Wethouder (3e loco)
  Foto van Arianne de Wit-van der Linden
 5. Sam Meerhoff Wethouder (4e loco)
  Foto van Sam Meerhoff
 6. Henriëtte de Vos Gemeentesecretaris
  Foto van Henriëtte de Vos

Griffie

Leden van Griffie
 1. Evert Bunt Griffier vanaf 09-01-2023
  Foto van Evert Bunt
 2. Solita Groen-Bruschke Commissiegriffier
 3. Edith van der Hoek Commissiegriffier
  Foto van Edith van der Hoek
 4. Jurgen van der Poort Griffiemedewerker
  Foto van Jurgen van der Poort
 5. Leonie Visser Griffiemedewerker

Fracties

Fractie VVD

5 zetels
Bekijk pagina
Leden van Fractie VVD
 1. John Wulfers Fractievoorzitter
  Foto van John Wulfers
 2. Remco Ates Raadslid
  Foto van Remco Ates
 3. Lusine Bakhshyan Raadslid
  Foto van Lusine Bakhshyan
 4. Hans Boudewijn Raadslid
  Foto van Hans Boudewijn
 5. Vanessa Storm van 's Gravesande-Penn Raadslid
  Foto van Vanessa Storm van 's Gravesande-Penn

Fractie Heemsteeds Burger Belang

5 zetels
Bekijk pagina
Leden van Fractie Heemsteeds Burger Belang
 1. Jan Verhagen Fractievoorzitter
  Foto van Jan Verhagen
 2. Anne-Marie Apswoude Raadslid
  Foto van Anne-Marie Apswoude
 3. Jan Duinker Raadslid
  Foto van Jan Duinker
 4. Baris Efe Raadslid vanaf 08-06-2023
  Foto van Baris Efe
 5. Ems Post-van Zon Raadslid
  Foto van Ems Post-van Zon

Fractie D66

4 zetels
Bekijk pagina
Leden van Fractie D66
 1. Antoine Rocourt Fractievoorzitter
  Foto van Antoine Rocourt
 2. Marloes Derks Raadslid
  Foto van Marloes Derks
 3. Paul Nielen Raadslid
  Foto van Paul Nielen
 4. Tobias Zwijnenburg Raadslid
  Foto van Tobias Zwijnenburg

Fractie GroenLinks

3 zetels
Bekijk pagina
Leden van Fractie GroenLinks
 1. Thera van der Heijden Fractievoorzitter
  Foto van Thera van der Heijden
 2. Bram Verrips Raadslid vanaf 14-07-2023
  Foto van Bram Verrips
 3. Peter Zoetemeijer Raadslid
  Foto van Peter Zoetemeijer

Fractie CDA

2 zetels
Bekijk pagina
Leden van Fractie CDA
 1. Oscar Boeder Fractievoorzitter
  Foto van Oscar Boeder
 2. Sjors van der Weijden Raadslid
  Foto van Sjors van der Weijden

Fractie PvdA

2 zetels
Bekijk pagina
Leden van Fractie PvdA
 1. Romée Pameijer Fractievoorzitter
  Foto van Romée Pameijer
 2. Celmo Vidal Queta Raadslid
  Foto van Celmo Vidal Queta

Commissies

Commissie Samenleving

8 zetels
Bekijk pagina
Leden van Commissie Samenleving
 1. Jan Verhagen Voorzitter vanaf 08-06-2023
  Foto van Jan Verhagen
 2. Anne-Marie Apswoude Raadslid
  Foto van Anne-Marie Apswoude
 3. Marloes Derks Raadslid
  Foto van Marloes Derks
 4. Jan Duinker Raadslid
  Foto van Jan Duinker
 5. Thera van der Heijden Raadslid
  Foto van Thera van der Heijden
 6. Vanessa Storm van 's Gravesande-Penn Raadslid
  Foto van Vanessa Storm van 's Gravesande-Penn
 7. Celmo Vidal Queta Raadslid
  Foto van Celmo Vidal Queta
 8. Sjors van der Weijden Raadslid
  Foto van Sjors van der Weijden
 9. Tobias Zwijnenburg Raadslid
  Foto van Tobias Zwijnenburg

Commissie Middelen

9 zetels
Bekijk pagina
Leden van Commissie Middelen
 1. Marloes Derks Voorzitter
  Foto van Marloes Derks
 2. Remco Ates Raadslid
  Foto van Remco Ates
 3. Lusine Bakhshyan Raadslid
  Foto van Lusine Bakhshyan
 4. Oscar Boeder Raadslid
  Foto van Oscar Boeder
 5. Paul Nielen Raadslid
  Foto van Paul Nielen
 6. Ems Post-van Zon Raadslid
  Foto van Ems Post-van Zon
 7. Jan Verhagen Raadslid
  Foto van Jan Verhagen
 8. Bram Verrips Raadslid vanaf 14-07-2023
  Foto van Bram Verrips
 9. Celmo Vidal Queta Raadslid
  Foto van Celmo Vidal Queta
 10. Tobias Zwijnenburg Raadslid
  Foto van Tobias Zwijnenburg

Commissie Ruimte

9 zetels
Bekijk pagina
Leden van Commissie Ruimte
 1. Remco Ates Voorzitter
  Foto van Remco Ates
 2. Oscar Boeder Raadslid
  Foto van Oscar Boeder
 3. Hans Boudewijn Raadslid
  Foto van Hans Boudewijn
 4. Baris Efe Raadslid vanaf 08-06-2023
  Foto van Baris Efe
 5. Paul Nielen Raadslid
  Foto van Paul Nielen
 6. Romée Pameijer Raadslid
  Foto van Romée Pameijer
 7. Ems Post-van Zon Raadslid
  Foto van Ems Post-van Zon
 8. Antoine Rocourt Raadslid
  Foto van Antoine Rocourt
 9. John Wulfers Raadslid
  Foto van John Wulfers
 10. Peter Zoetemeijer Raadslid
  Foto van Peter Zoetemeijer

Presidium

Bekijk pagina
Leden van Presidium
 1. Astrid Nienhuis Voorzitter
  Foto van Astrid Nienhuis
 2. Oscar Boeder Lid
  Foto van Oscar Boeder
 3. Thera van der Heijden Lid
  Foto van Thera van der Heijden
 4. Romée Pameijer Lid
  Foto van Romée Pameijer
 5. Antoine Rocourt Lid
  Foto van Antoine Rocourt
 6. Jan Verhagen Lid
  Foto van Jan Verhagen
 7. John Wulfers Lid
  Foto van John Wulfers

Agendacommissie

Bekijk pagina
Leden van Agendacommissie
 1. Astrid Nienhuis Voorzitter
  Foto van Astrid Nienhuis
 2. Remco Ates Lid
  Foto van Remco Ates
 3. Marloes Derks Lid
  Foto van Marloes Derks
 4. Annelies van der Have Lid
  Foto van Annelies van der Have

Vertrouwenscommissie

Bekijk pagina
Leden van Vertrouwenscommissie
 1. John Wulfers Voorzitter
  Foto van John Wulfers
 2. Oscar Boeder Lid
  Foto van Oscar Boeder
 3. Annelies van der Have Lid
  Foto van Annelies van der Have
 4. Romée Pameijer Lid
  Foto van Romée Pameijer
 5. Antoine Rocourt Lid
  Foto van Antoine Rocourt

Werkgeverscommissie

Bekijk pagina
Leden van Werkgeverscommissie
 1. Anne-Marie Apswoude Lid
  Foto van Anne-Marie Apswoude
 2. Oscar Boeder Lid
  Foto van Oscar Boeder
 3. Hans Boudewijn Lid
  Foto van Hans Boudewijn

Auditcommissie

1 zetel
Bekijk pagina
Leden van Auditcommissie
 1. Paul Nielen Voorzitter
  Foto van Paul Nielen
 2. Bram Verrips Raadslid vanaf 14-07-2023
  Foto van Bram Verrips
 3. Marjolein 't Hart Lid
  Foto van Marjolein 't Hart
 4. Ems Post-van Zon Lid
  Foto van Ems Post-van Zon

MRA Raadtafel

Bekijk pagina
Leden van MRA Raadtafel
 1. Vanessa Storm van 's Gravesande-Penn Lid
  Foto van Vanessa Storm van 's Gravesande-Penn
 2. Peter Zoetemeijer Plaatsvervangend lid
  Foto van Peter Zoetemeijer

Regionale agendacommissie

Bekijk pagina
Leden van Regionale agendacommissie
 1. Peter Zoetemeijer Lid
  Foto van Peter Zoetemeijer
 2. Tobias Zwijnenburg Lid
  Foto van Tobias Zwijnenburg
Ophalen gegevens

2023

Ophalen gegevens

2022

Ophalen gegevens

2021

Ophalen gegevens

2020

Ophalen gegevens

2019

Ophalen gegevens