Commissie Middelen

Naam: Commissie Middelen

9 zetels

Welke onderwerpen komen in de commissie Middelen?
- Bestuur
- Financiën
- Juridische zaken
- Duurzaamheid

Wanneer is de commissie Middelen?
De commissie Middelen vergadert eens per maand op woensdag. U kunt hierbij aanwezig zijn vanaf 20.00 uur. Zie voor het vergaderschema de kalender. 

Mag ik aanwezig zijn bij een vergadering?
Ja, alle vergaderingen zijn openbaar. Kunt u niet (langskomen), dan kunt u ook online (terug)kijken. 

Is het mogelijk om in te spreken bij de commissie Middelen?
Ja, tijdens de commissie kunt u inspreken. U vraagt hiervoor spreektijd aan bij de griffie. U kunt mailen naar griffie@heemstede.nl of bel 023 54 85 610.