Commissie Samenleving

Naam: Commissie Samenleving

9 zetels

Welke onderwerpen komen in de commissie Samenleving?
- Sociaal domein
- Onderwijs
- Cultuur 
- Sport
- Participatie
- Veiligheid

Wanneer is de commissie Samenleving?
De commissie Samenleving vergadert eens per maand op dinsdag. U kunt hierbij aanwezig zijn vanaf 20.00 uur. Zie voor het vergaderschema de kalender. 

Mag ik aanwezig zijn bij een vergadering?
Ja, alle vergaderingen zijn openbaar. Kunt u niet (langskomen), dan kunt u ook online (terug)kijken. 

Is het mogelijk om in te spreken bij de commissie Samenleving?
Ja, tijdens de commissie kunt u inspreken. U vraagt hiervoor spreektijd aan bij de griffie. U kunt mailen naar griffie@heemstede.nl of bel 023 54 85 610.