Sam Meerhoff

Wethouder (4e loco) Actief sinds 02 jun. 2022 Bekijk pagina

Algemeen

Portefeuille

  • Werk & inkomen
  • Zorg & welzijn (jeugdzorg, preventie 18-, CJG, Plein1 en kinderboerderij)
  • Coördinator Jeugdakkoord
  • Onderwijs, cultuureducatie & sport
  • Inclusieve samenleving (o.a. vluchtelingen en inburgering, regenboogbeleid, toegankelijkheid en lokale jeugddemocratie)
  • Bedrijfsvoering (Informatievoorziening en Communicatie)

 

Nevenfuncties

Docent Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp, onderdeel van stichting IRIS. Per 1 juni 2022 met langdurig bijzonder onbezoldigd verlof.

Bestuurslid en voorzitter van Stichting DichterBlij (onbezoldigd) 

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 02 jun. 2022 Wethouder (4e loco), College van Burgemeester en Wethouders

2022

  • 31 mrt. 2022 - 02 jun. 2022 Raadslid, Gemeenteraad
  • 31 mrt. 2022 - 02 jun. 2022 Raadslid, Fractie PvdA
  • 31 mrt. 2022 - 02 jun. 2022 Raadslid, Commissie Samenleving
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens