Gemeenteraad

Naam: Gemeenteraad

21 zetels

Wanneer vergadert de gemeenteraad?
De gemeenteraad vergadert eens per maand, meestal op de laatste donderdag van de maand. U kunt hierbij aanwezig zijn vanaf 20.00 uur. Zie voor het vergaderschema de kalender. 

Mag ik aanwezig zijn bij een vergadering?
Ja, alle vergaderingen zijn openbaar. Kunt u niet (langskomen), dan kunt u ook online (terug)kijken. 

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens