Commissie Ruimte

Naam: Commissie Ruimte

9 zetels

Welke onderwerpen komen in de commissie Ruimte?
- Bouwplannen
- Verkeer
- Groen
- Milieu

Wanneer is de commissie Ruimte?
De commissie Ruimte vergadert eens per maand op donderdag. U kunt hierbij aanwezig zijn vanaf 20.00 uur. Zie voor het vergaderschema de kalender. 

Mag ik aanwezig zijn bij een vergadering?
Ja, alle vergaderingen zijn openbaar. Kunt u niet (langskomen), dan kunt u ook online (terug)kijken. 

Is het mogelijk om in te spreken bij de commissie Ruimte?
Ja, tijdens de commissie kunt u inspreken. U vraagt hiervoor spreektijd aan bij de griffie. U kunt mailen naar griffie@heemstede.nl of bel 023 54 85 610.