Rekenkamer

De lokale Rekenkamer is onafhankelijk en ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak. De Rekenkamer onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en of het het gewenste effect heeft gehad. Ze kijkt ook of het geld goed is uitgegeven en geeft advies voor verbeteringen. Voorbeelden zijn het onderzoek naar het sportbeleid, naar burgerparticipatie en naar de samenwerking met andere gemeenten.

Samenstelling

  • externe voorzitter (de heer J.K.M. van Eijsden)
  • een externe secretaris (de heer J.H. Pelleboer)
  • 3 raadsleden (mevrouw T.J.G. van der Heijden, mevrouw L.F. Jagtenberg en mevrouw Y.E.G.M.M. Schul)

Onderzoek

Jaarverslagen

Contact

De heer J.K.M. van Eijsden, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede of per e-mail: rekenkamer@heemstede.nl