Rekenkamer

De lokale Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die de gemeenteraad ondersteunt bij zijn controlerende taak. Deze commissie onderzoekt of het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en of het het gewenste effect heeft gehad. Ze kijkt ook of er geen geld is verspild en geeft advies voor verbeteringen. Voorbeelden zijn het onderzoek naar het sportbeleid, naar burgerparticipatie en naar de samenwerking met andere gemeenten.

Samenstelling

  • externe voorzitter (de heer J.K.M. van Eijsden)
  • een externe secretaris (de heer J.H. Pelleboer)
  • 3 raadsleden (mevrouw T.J.G. van der Heijden, mevrouw L.F. Jagtenberg en mevrouw Y.E.G.M.M. Schul)

Onderzoek

Jaarverslagen

Contact

De heer J.K.M. van Eijsden, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede of per e-mail: rekenkamer@heemstede.nl