Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Middelen, 13 mei 2020 20:00:00

Algemene vergader informatie

De Heemsteedse raad vergadert digitaal i.v.m. Corona
Deze digitale vergaderingen zijn online te volgen via www.gemeentebestuur.heemstede.nl. Het is niet mogelijk om de vergaderingen bij te wonen in de raadzaal.

Datum:
13 mei 2020, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Algemene vergaderstukken (1)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:04:45 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Tijdens de commissievergadering mag u uw visie en/of mening geven over de geagendeerde agendapunten door gebruik te maken van het spreekrecht. U kunt gebruik maken van uw spreekrecht door uw bijdrage te mailen en, als dat technisch slaagt, door in te bellen in de digitale vergadering. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de griffie, via telefoonnummer (023) 548 56 37 of per e-mail: griffie@heemstede.nl

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:05:48 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De legesverordening wordt aangepast om het mogelijk te maken dat op verzoek op een aangewezen locatie voor één dag een huwelijk voltrokken of een partnerschap geregistreerd kan worden.

  Conclusie voorzitter: De commissie adviseert de raad om de wijziging Verordening leges Heemstede 2020 voor huwelijken en partnerschapsregistraties als hamerpunt te agenderen.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:24:48 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  De concept-Regionale Energiestrategie (RES) gaat de inspraak in en komt in september in de raad voor zienswijze. De commissie bespreekt naast de stand van zaken hoe het beste de voorbereiding voor september kan worden vormgegeven. 

  Conclusie voorzitter: De commissie wenst als voorbereiding voor de bespreking van de concept-RES in september een technische sessie in juni. De commissie geeft het college in overweging mee om deze ook open te stellen voor inwoners. In september geeft de raad een zienswijze mee op de concept-RES. Daarnaast wenst de commissie in september/oktober een sessie met inwoners om samen ideeën te generen voor het concreter maken van de RES in Heemstede. Aan de wethouder wordt gevraagd om deze drie stappen uit te werken en terug te koppelen aan de commissie.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:10:03 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Toezegging: Het college komt terug met informatie over het vormgeven van de discussie rondom de Eneco-gelden (ter aanvulling op actiepunt 20-02).

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:02:05 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten