Commissie Ruimte 14 mei 2020 20:00:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Tijdens de commissievergadering mag u uw visie en/of mening geven over de geagendeerde agendapunten door gebruik te maken van het spreekrecht. U kunt gebruik maken van uw spreekrecht door uw bijdrage te mailen en, als dat technisch slaagt, door in te bellen in de digitale vergadering. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de griffie, via telefoonnummer (023) 548 56 37 of per e-mail: griffie@heemstede.nl

  laden...
 • laden...
 • Toezegging: Het college zegt toe om de parkeerdruk als randvoorwaarde op te nemen.

  Mw. Stam (VVD) doet het voorstel om het college terug te laten komen met een aangepast stuk nadat de buurt betrokken is. Dit voorstel wordt niet door een meerderheid gesteund en is daarmee verworpen.

  Conclusie voorzitter: Een meerderheid van de commissie geeft een positieve zienswijze over het voorliggende principebesluit vooral de 40% maatschappelijke bestemming wordt genoemd als positief punt. Er zijn nog wel een aantal kanttekeningen: Rood voor rood, groen voor groen. Een stevig participatietraject. Parkeerdruk als randvoorwaarde (toezegging college). Meer ruimte in de genoemde harde percentages. De CDA wil graag een grotere betrokkenheid van de raad bij dit proces en overweegt een motie/raadsvoorstel. De VVD wil opnieuw naar de tekentafel en stelt een nieuw proces voor omdat zij zich niet kunnen vinden in het proces en de genomen stappen door het college.

  laden...
 • Conclusie voorzitter: De meerderheid van de commissie is positief over de voorgestelde zienswijze. De commissie stelt voor om in de zienswijze ook te vragen om Kennemerduin en Nieuw Overbos toe te voegen als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL). Het CDA vindt dat de zienswijze onvoldragen is en vindt dat er onvoldoende rekening is gehouden met mogelijke consequenties.

  laden...
 • laden...
 • De fractie van CDA heeft gevraagd om agendering met de volgende vragen:
  Kunt u uitleggen, mede gelet op het uitgangspunt dat navigatiesystemen niet worden aangepast:
  1. Waarom het bestemmingsverkeer (Haarlem West & Bloemendaal) in de spits met de verwijzing op de N205 (Driemerenweg) in eens niet meer de kortste weg via Heemstede zal nemen?
  2. Waarom de omleidingsroute vanuit Hoofddorp naar Zandvoort via de Spanjaarsdslaan leidt tot een verbetering in Heemstede?
  3. Welke belangenafweging heeft plaatsgevonden tussen de verkeersdruk Lanckhorstlaan enerzijds en de toenemende verkeersdruk Heemsteedse Dreef en Herenweg anderzijds?
  4. Op welke manier een participatietraject heeft plaatsgevonden met de bewoners van de Heemsteedse Dreef en Lanckhorstlaan?
  5. Welke invloed deze routering heeft op de hercatagorisering van de Lanckhorstlaan naar 30 km/uur?
  6. Welk aantoonbaar effect het vervangen van de aanduiding “hoofddorp” door “Rotterdam” heeft als de navigatiesystemen niet worden aangepast?
  7. Hoe deze routering zich verhoudt tot de doelstellingen van Heemstede voor de bereikbaarheidsvisie Zuid Kennemerland?

  Toezegging: Het college zegt toe uit te zoeken op welke manier navigatiesystemen worden aangepast en of daar stappen in genomen kunnen worden in het kader van het routeringsplan.

  Conclusie voorzitter: Voldoende besproken

   

  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...

Downloaden audiofragment(en)