Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadsdiscussie, 19 september 2019 20:00:00

Algemene vergader informatie

Raadsdiscussie MRA - Waar zet de raad van Heemstede regionaal op in? Welke focus hebben we binnen de twee regionale speerpunten (mobiliteit en duurzaamheid)?

Datum:
19 sep. 2019, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • 4 Duurzaamheid

  1 document
  Te maken afwegingen (uit MRA-discussienotitie)
   Aan de hand van de RES-criteria moet de inzet voor Heemstede bepaald. Bij het opstellen van de (deel-)RES is het vooral zaak regionaal te zoeken naar warmtebronnen en afhankelijk van het resultaat daarvan de uiteindelijke energiemix bepalen. Daarnaast moet worden ingezet op onderzoek en inpassing nieuwe technologie;
   Wordt het principe van een realistisch concept-aanbod aan het Rijk om te voorkomen dat een nadere taakstelling van bovenaf wordt opgelegd gedeeld of kijken we alleen naar die voorzieningen die ruimtelijk inpasbaar zijn?
   Is heel Heemstede zoekgebied of moeten sommige waardevolle gebieden worden uitgezonderd?
   Beperkt Heemstede zich op het punt van circulaire economie tot het invullen van de eigen opgave of nemen wij een rol in de MRA-opgave?`

  Net als bij de energietransitie is klimaatadaptatie vooral een randvoorwaardelijk thema. Voor
  Heemstede zal een stresstest worden opgesteld en de conclusies daarvan zullen moeten leiden tot het uitvoeren van de nodige acties. De te maken afwegingen zijn dan ook beperkt tot:
   Welke opgave ligt er?
   Welk aandeel neemt Heemstede als het gaat om waterberging, calamiteitenberging en waterkwaliteit?
  Fragmenten
  Fragment 1 00:25:55 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten