Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadsdiscussie, 19 september 2019 20:00:00

Algemene vergader informatie

Raadsdiscussie MRA - Waar zet de raad van Heemstede regionaal op in? Welke focus hebben we binnen de twee regionale speerpunten (mobiliteit en duurzaamheid)?

Datum:
19 sep. 2019, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • 3 Mobiliteit

  1 document
  Te maken afwegingen (uit MRA-discussienotitie):
   Dat een bundeling van krachten in de MRA zijn vruchten afwerpt, blijkt uit het feit dat mede door de inspanningen van de MRA in het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) middelen zijn vrijgemaakt voor de ontwikkeling van het Rottenpolderplein e.o. en de verbetering van het fietsparkeren rond stations (waaronder Station Heemstede- Aerdenhout). Maar waar zet Heemstede verder op in? Wordt de regionale Bereikbaarheidsvisie nog omarmd of moeten andere accenten worden gelegd? Is er voldoende aandacht voor bijvoorbeeld het verbeteren, c.q. aanleggen van fiets-, vaar- en wandelnetwerken, de rol van station Heemstede-Aerdenhout?
   Hoe regelen we de doorstroming van het verkeer in en rond de regio, ook in relatie tot woningbouwontwikkeling? Is de noordelijke rondweg om Hoofddorp de sleutel naar verbetering van de problematiek rond de N201? Hoe regelen we die rondweg en wie hebben we daarvoor nodig? Is daarbij een rol weggelegd voor de provincie? Hoe zorgen we dat de provincie die rol adequaat oppakt?
  Fragmenten
  Fragment 1 00:43:13 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten