Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Raadsdiscussie, 19 september 2019 20:00:00

Algemene vergader informatie

Raadsdiscussie MRA - Waar zet de raad van Heemstede regionaal op in? Welke focus hebben we binnen de twee regionale speerpunten (mobiliteit en duurzaamheid)?

Datum:
19 sep. 2019, 20:00
Locatie:
Raadzaal

Agenda

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Ruimte voor werken
  Te maken afwegingen (uit MRA-discussienotitie)
   kan een deel van het bedrijventerrein worden getransformeerd tot woningbouwlocatie of moet het hele bedrijventerrein juist zijn functie behouden om in de behoefte te voorzien?;
   Beantwoordt de regionale bereikbaarheidsvisie aan de Heemsteedse vraag op het punt van benodigde verbindingen? Zo niet, op welke ontbrekende verbindingen moet Heemstede inzetten?;
   moet Heemstede op het punt van recreatieve en toeristische ontwikkeling van de regio een proactieve koers varen en inspelen op de spreidingsbehoefte in de MRA? Zo ja, welk aandeel nemen wij dan? Zetten we daarbij alleen in op verblijfsrecreatie?;
   Hoe gaan we station Heemstede-Aerdenhout positioneren?


  Landschappelijke kwaliteit
  Te maken afwegingen (uit MRA-discussienotitie)
   Op welke van de bovenstaande sporen moet Heemstede vooral inzetten? Zijn er sporen zo belangrijk, dat Heemstede hierin de lead zou moeten nemen? Zijn er nog andere, niet benoemde aspecten, waarop ingezet zou moeten worden?;
   Is de opgave voor de energietransitie absoluut randvoorwaardelijk of zijn er gebieden of landschappelijke kernwaarden waar we echt van af moeten blijven? Welke uitgangspunten formuleren we daarvoor?;
   Hoe bewerkstelligen we duurzame financiering van het landschap?
  Fragmenten
  Fragment 1 00:22:21 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten